top of page
Wheat Field

Om

"Jag vill mobilisera mitt folk."

Mobilize Sweden är ett gensvar på ett tilltal från Gud om att Han vill mobilisera sitt folk. Det kom under en tid av turbulens inom kristenheten i Sverige. Hösten 2014 arrangerade Nordanstigs Kristna Center en konferens i Hassela. Sedan dess har det arrangerats många konferenser och event som hållits runt om i Sverige under namnet Mobilize Sweden och Jesus Älskar Sverige.

Hösten 2018 startades en fristående organisation med namnet Mobilize Sweden. Syftet med organisationen är att på evangelisk grund främja och verka för upprättandet av Guds rike, uppbygga och utrusta den kristna församlingen. Organisationen har sitt säte i Harmånger som ligger i norra Hälsingland. Där bygger vi nu upp vår bas där vi kommer att mobilisera och utrusta Guds folk. Gud har lagt en längtan och en iver i våra hjärtan att kalla, utrusta, träna och sända ut förebedjare/bönekrigare, lovsångare, en ny generation av tjänstegåvor och samhällsförvandlare.

IMG_6328.HEIC

Peter & Anna Fagerhov

Peter & Anna är initiativtagare och grundare till Mobilize Sweden. De bär visionen starkt i sina hjärtan och brinner för att resa upp Guds folk och se människor växa i de gåvor som Gud lagt ner i dem. Tillsammans med Mobilize-teamet längtar de efter att få se Guds kraft och kärlek på ett nytt sätt i Sverige. Peter & Anna är också huvudpastorer i församlingen Nordanstigs Kristna Center i Gnarp.

bottom of page